Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Điều kiện đổi trả

Vì chúng tôi cung cấp dịch vụ chứ không phải kinh doanh hàng hóa nên quý Khách Hàng khi thuê người giúp việc lưu ý những trường hợp được đổi trả người giúp việc như sau:

  • Người giúp việc không đúng như lúc phỏng vấn và các kỹ năng làm việc cần thiết trong đơn hàng đã đặt tại thời điểm đặt hàng.
  • Không đủ số lượng như trong đơn hàng.
  • Tình trạng sức khỏe người giúp việc không tốt.
  • Khách hàng có trách nhiệm trình bày giấy tờ, chứng từ liên quan và thông báo cho công ty về sự thiếu sót trên để hoàn thành việc hoàn trả/đổi trả người làm.

Quy định về thời gian thông báo

  • Thời gian thông báo đổi trả: trong vòng 24h kể từ khi nhận thuê người giúp việc đối với trường hợp người làm không đáp ứng nhu cầu hoặc có lý do tự chối không nhận việc.
  • Thời gian gửi chuyển trả người giúp việc: trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận người làm đầu tiên.
  • Địa điểm đổi trả người giúp việc: Khách hàng có thể đưa người giúp việc trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi hoặc chuyển bằng phương tiện công cộng kèm giấy tờ, chứng từ liên quan.